Amazon

hermitmonsterkiller.blogspot.com

söndag, september 30, 2012

Giorgio Tsoukalos on ancient penguin bird emu alien astronauts - i don't...


Alltså! Den här kommentaren ja just fick om alien astronauterna på youtube är genialisk tål att tänkas på.;) Emu & Ostrich fit the Aliens better than even most reptiles, with extremely short craniums, outside eyes, 2 & 3-toes, polka dot & ribbed skin. Greys are just a minor species & only 1 branch of them have any kind of huge bulbous head like ours.

Översatte nu det här svaret till svenska:

Emu & Strutsar passar rymdvarelser bättre än ens de flesta reptiler, med extremt korta kranier, utanför ögon, 2 & 3-tår, polka prick & räfflade hud. Gråa är bara mindre arter och endast 1 gren av dem har någon form av enorma uppsvällda huvud som vårt.

Inga kommentarer: